Versterken klantgerichte cultuur

Organisaties vertellen graag dat ze klantgericht zijn of hoog scoren in
een benchmark. Het staat in het bedrijfsblad en op de website. Het ondernemingsplan, het jaarverslag en beleidsvisies staan bol van kreten als ‘dichterbij de klant’ en ‘de klant centraal’. Vaak merken klanten er zelf weinig van en blijft klantgerichtheid vooral een papieren tijger. 

Klantgerichtheid raakt de bedrijfscultuur, de wijze waarop leiding wordt gegeven en de interne communicatie binnen een organisatie. Bij de bedrijfscultuur gaat het in de eerste plaats over de mensen. En over de wijze waarop zij met elkaar en met hun omgeving, waaronder klanten, omgaan. Een klantgerichte cultuur kweken of versterken gaat niet van de ene op de andere dag. Nog steeds komt het voor dat cultuurprojecten worden gedelegeerd naar een ‘projectgroep cultuur’, naar de afdeling Personeel en Organisatie of naar de kwaliteitsmanager. Binnen een klantgerichte organisatie staan alle medewerkers in dienst van de klant. Iedereen is overtuigd van het belang van de klant. Klantgerichtheid is niet hetzelfde als een klantvriendelijke schil om de organisatie heen.

 

 

Het is veel meer dan alleen een vaardigheid of competentie. De bovenstroom is zichtbaar in gedrag en vaardigheden waarbij klanten professioneel en netjes te woord gestaan worden of waarbij ze een vriendelijke behandeling krijgen. Maar echte klantgerichtheid zit veel dieper en is de verantwoordelijkheid van iedereen binnen de organisatie, van bestuur en management tot de medewerker die nooit een klant ziet. De relatie tussen medewerkers en afdelingen is cruciaal voor een klantgerichte organisatie. Wanneer afdelingen onderling klantgericht opereren, zal het resultaat van die samenwerking alleen maar beter worden.

Door goed naar de mensen binnen organisaties te luisteren helpt Luisterpunt bij het versterken van de klantgerichte cultuur. Dit doen we met (interne) panels, workshops, incompanytrajecten en trainingen.

   
   

Contact
Peperstraat 42
3961 AT  Wijk bij Duurstede
t (0343) 411 840
e
info@luisterpunt.nl

Over Luisterpunt
- Klantenpanels
- Klantreizen
- Stimuleren klantgerichte cultuur
- Gastspreker / dagvoorzitter
- KWH Luisterpanels
Klanten
Team

Contact
Agenda Academie voor klantgerichtheid
Direct inschrijven
Nieuws
Publicaties
Inschrijven nieuwsbrief
 

© Luisterpunt 2019